Trafikförsäkring

 

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som ger ersättning vid vissa typer av skador i trafiken. Några exempel:

  • Alla personer som skadas vid en olycka med det försäkrade fordonet får ersättning för personskador. Detta gäller både för förare och passagerare.
  • Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt, grov vårdslöshet eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen komma att minska.
  • Om det skulle sker en kollision med ett annat fordon, med sakskador som följd, ersätts skadorna som grundregel av trafikförsäkringen. Om det är du som har orsakat olyckan, så  ersätts skadorna på den icke vållande parten genom din försäkring. Är den person som du krockat med ansvarig för olyckan, ersätter den personens trafikförsäkring  dina skador.
  • Om du krockar med något annat än ett motorfordon, till exempel en gatstolpe, ersätts sakskadorna på gatstolpen  av din trafikförsäkring.Observera att försäkringen inte ger ersättning för
  • skador på det egna fordonet
  • varor som du transporterat om du själv har orsakat skadan.
 

Om fordonet bara är trafikförsäkrat, täcker inte försäkringen skadegörelse, brand eller stöld. Därför rekommenderar vi alltid att man utökar sitt skydd genom att välja en halv- eller helförsäkring.

Vem ska teckna en trafikförsäkring?

Det är fordonets registrerade ägare som skall teckna denna försäkring.

När ska man teckna en trafikförsäkring?

Du ska genast teckna en trafikförsäkring i samband med att du blir ägare till ett motordrivet fordon. Försäkringen ska tecknas från den första dag fordonet tas i trafik, eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Om fordonet är avställt, behöver du däremot inte teckna en trafikförsäkring, utan man kan vänta tills fordonet tas i drift.

När kan man säga upp sin trafikförsäkring?

Du kan säga upp försäkringen om du skulle

  • säljer fordonet
  • ställer av fordonet
  • avregistrerar fordonet
  • tecknar en ny trafikförsäkring i ett annat bolag.

En förutsättning för att du ska kunna säga upp försäkringen är att de aktuella uppgifterna är registrerade hos Transportstyrelsen. Det är detden datum som förs in i vägtrafikregistret som gäller vid ägarbyte, avställning eller avregistrering.

Vad händer om fordonet är oförsäkrat?

Om man inte har tecknat en trafikförsäkring, blir man automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift Avgiften är avsevärt högre än den premie man skulle betala för en ordinarie trafikförsäkring, så detta bör man undvika.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha