Livförsäkring

 

En livförsäkring är en personförsäkring som är bunden till den försäkrade personens arbetsförmåga, hälsa eller liv. Genom att teckna en livförsäkring berättigas det till en summa pengar ifall den försäkrade avlider. Liv kan givetvis inte ersättas med pengar, men en livförsäkring gör åtminstone den ekonomiska biten lättare ifall det värsta inträffar för de efterlevande. En livförsäkring kan utgöra den ekonomiska räddningen/tryggheten för de efterlevande när en anhörig avlider.

 Tjänstegrupplivförsäkring

I flera anställningsavtal ingår en gratis livförsäkring, även kallad tjänstegrupplivförsäkring. Tanken med denna är att ge anhöriga ett grundläggande ekonomiskt stöd vid dödsfall. En tjänstegrupplivförsäkring innefattar dock avsevärt sämre villkor än en personlig livförsäkring. Det finns flera varianter av livförsäkringar. Företagare kan t.ex. teckna en kompanjonförsäkring som möjliggör för dem att köpa upp den avlidnes andel ifall denne avlider. Företagare kan vidare teckna en försäkring som tillåter dem nyanställa för att kompensera den avlidnes arbetskraft. För husägare finns specifika försäkringar för att lösa ut huslån ifall den eller de andra låntagarna avlider. Storleken på ersättningen är helt beroende hur mycket man valt att försäkra för. Det är brukligt att man försäkrar sig i enlighet med sin del av ett gemensamt lån. Kostnaden för en livförsäkring är beroende av den försäkrades ålder och kostnaden stiger alltefter den försäkrade personen blir äldre. Årspremien för en livförsäkring på, exempelvis, 500 000 kronor är mellan 500 och 1200 kronor, beroende på ålder.

Livförsäkring vid dödsfall

Vid dödsfall betalas försäkringen ut som ett engångsbelopp, skattefritt. Du kan själv välja vem som får pengarna för din egen livförsäkring. I övriga fall tillfaller pengarna i första hand din make eller maka och i andra hand dina barn. Om du tar ett lån kan du använda livförsäkringen som garanti. Vanligtvis upphör en livförsäkring att gälla när den försäkrade fyller 65 år. Det går dock givetvis att teckna försäkringar som gäller längre än så.

Ett liv kan som sagt inte mätas i pengar och sorgen kan absolut inte ersättas med ekonomiska medel, men en livförsäkring skyddar och underlättar de efterlevandes liv och levene.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Livförsäkring, 10.0 out of 10 based on 1 rating
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha