Barnförsäkring

 

Vi rekommenderar att ni undersöker vilka  barnförsäkrings alternativ som finns på länken nedan.

Många föräldrar går i tron att det är staten eller kommunen som håller deras barn försäkrade. Men så är inte fallet och det är kanske därför många föräldrar inte tänker en tanke på att teckna en barnförsäkring. Jämför man barnförsäkringar ser man ganska snabbt att samhället och kommuner inte alls erbjuder att lika omfattande skydd till våra barn som en privat lösning. Det är därför vi rekommenderar att man tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Med rätt skydd vet man att man kan ge sin son eller dotter bra vård om en olycka skulle inträffa.

När ska man teckna en barnförsäkring?

Vårt svar är att du då snabbt som möjligt bör teckna en barnförsäkring. Att vänta med att teckna en barnförsäkring kan innebära att barnet kanske får en diagnos och då är chansen väldigt liten att få en barnförsäkring beviljad hos något bolag. Det är därför ingen självklarhet att få en skyddande lösning, tyvärr.  Det är under sonens/dotterns första år som symtom för olika allergier kan visa sig. Exempel på diagnoser är ADHD,  DAMP och andra sjukdomar. Väntar man med att teckna en barnförsäkring så kommer försäkringsbolagen med stor sannolikhet att friskriva sig och inte bevilja någon lösning med fullständiga villkor.

 ​Kan man byta barnförsäkring?

Det går alldeles utmärkt att byta bolag. Du ska vara noga med att få samma villkor och då finns inga hinder för att byta lösning. Vi hjälper dig gärna se över din barnförsäkring och hjälper dig med bytet.

Vad ger kommunen för skydd till din son/dotter?

Skola och fritids håller sina barn försäkrade via kommunens barnförsäkring. Ofta är detta en enkel barnförsäkring som täcker skada som då uppkommit under barnets tid i skola eller fritids. Denna typ av lösning är väldigt knapphändig då den inte omfattar någon form av ersättning om en allvarligare typ av olycka skulle inträffa. En olycka kan hända alla och att välja bort att teckna en barnförsäkring kan då innebära att barnets självklara tryggheter i livet riskeras. Komplettera därför med en separat lösning som ger ersättning så du själv inte behöver förlora stora delar av din inkomst för att vara hemma och till exempel anpassa hemmet till sonen/dotterns behov av hjälpmedel.

En barnförsäkring täcker mer än samhällets skydd.

​Vi har samlat många olika bolag som erbjuder trygga lösningar, som också  innehåller ersättning både för sjukdom och olycksfall.

​En barnförsäkring ska är först och främst ge din son/dotter god ersättning för kostnader vid långvariga och svåra skador samt också ersättning vid bestående invaliditet.

Barnförsäkringar ska innehålla ersättning för både sjukdom och olycksfall

Eftersom fler mindreåriga får bestående handikapp på grund av sjukdom än på grund av olycksfall är det viktigt att barnförsäkringar inte bara gäller ersättning vid ett olycksfall utan också gälla för både olycksfall och sjukdom.

Invaliditetsersättning

Det är viktigt att den barnförsäkring du väljer innehåller både ekonomisk- och medicinsk invaliditet. Om din son/dotter råkar ut för en skada som leder till både ekonomisk och medicinsk invaliditet betalas enbart det högsta av dessa belopp ut hos de flesta försäkringsbolag. Några bolag har istället har ett lägre ekonomiskt invaliditetsbelopp men också både ekonomisk- och medicinsk invaliditet kan betalas ut för samma skada.

Vårdkostnadsersättning

Vårdkostnadsersättningen ska vid en långvarig sjukdom och skada täcka vård- och tillsynskostnader fram tills dess att barnet har fyllt 19 år. Efter det bör sonen/dottern få något som heter  sjukersättning vid långvarig arbetsoförmåga tills dess att barnförsäkringen upphör eller ekonomisk invaliditet kan fastställas.

Teckna barnförsäkring tidigt

Oftast har små barn ingen sjukdomshistorik och därför kan det då vara lättare att få en försäkring beviljad. Om sonen/dottern redan har drabbats av sjukdom finns det risk för att bolagen avslår ansökan. Hos vissa bolag kan du köpa en tilläggslösning för medfödda sjukdomar, om ansökan görs innan barnet är 6 månader gammalt.

Avslag på din ansökan?

Tyvärr blir ungefär 7 procent av alla som ansöker om barnförsäkring ett avslag. Det kan bero på anledningar som te.x  komplikationer vid förlossningen eller sjukdomar som barnet har drabbats av. Eftersom riskbedömningen kan variera mellan olika försäkringsbolag kan du prova med ett annat bolag. Du kan också prova att ansöka om en barnförsäkring igen när barnet är lite äldre. Det går att få sin ansökan prövad i domstol och ansöka om att Konsumentombudsmannensom ombud eller biträde vid förhandlingen. År 2006 infördes en lag som ska innebära starkare konsumentskydd, den heter försäkringsavtalslagen och där står det “alla bör ha rätt till en försäkring, speciellt funktionshindrade och kroniskt sjuka“.

Barnförsäkringar & hälsodeklaration

När du ansöker om en barnförsäkring krävs det att du fyller i en hälsodeklaration med uppgifter om barnets hälsa, sjukdomshistoria och te.x komplikationer vid födseln. Det är väldigt viktigt att du fyller i riktiga uppgifter annars riskerar du att ansökan avslås. Dessutom kanske du inte får någon ersättning vilket innebär att du betalat premien förgäves under lång tid.

[ratings]

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Barnförsäkring, 10.0 out of 10 based on 1 rating
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha