Trygg Hansa

 

Trygg-Hansa är en svensk försäkringskoncern. Det är ett av de största försäkringbolagen på den svenska marknaden och dess försäkringslösningar hittar du enklast på nätet.

Varumärket används idag på licens från SEB, av det danska försäkringsbolaget Codan för att bedriva sakförsäkringsrörelse i Sverige. Codan använde på motsvarande sätt även varumärket Trygg-Hansa i Norge fram till 2008, men man använder numera sitt eget varumärke där.  Försäkringskoncernen har ca 24 000 medarbetare och över 20 miljoner kunder med verksamhet i ca 30 länder. Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag och  i Sverige har bolaget också verksamhet under varumärkena Aktsam och Atava. Den svenska personalstyrkan består av omkring 2000 medarbetare och Trygg-Hansa har idag omkring 30 kontor runt om i landet.

 Trygg Hansas försäkringsutbud

Trygg-Hansa har alla typer av de försäkringar man kan behöva. Det finns allt från hemförsäkringar för såväl villa och fritidshus, som hyresrätt- och bostadsrättförsäkringar. När det gäller fordon så finns det bilförsäkringar, båtförsäkringar samt försäkringar för lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder, husvagnar och släpvagnar . Man kan även teckna olika typer av sjuk- och olycksfallsförsäkringar och det finns reseförsäkringar och speciella diverse paketerbjudanden för studenter och för ungdomar. Trygg-Hansa är också störst på marknanden när det gäller barnförsäkringar och de har både barnförsäkring som gravidförsäkring.

 Förmånliga försäkringar

Om man samlar sina försäkringar hos Trygg-Hansa kan man ofta få stora rabatt på sina försäkringar. När det gäller bilförsäkringar så har Trygg-Hansa speciella märkesförsäkringar, som gör att man kan få extra billig bilförsäkring beroende på vilket bilmärke man äger. Något som utmärker Trygg-Hansas bilförsäkring är att det ingår en drulleförsäkring i bilförsäkringen. Drulleförsäkringar, eller allriskförsäkringar, har annars bara funnits för hemmet.

Trygg Hansas historia

Grunden för det nuvarande bolaget Trygg-Hansa var Städernas Allmänna Brandstodsbolag, som bildades i mitten på 1800-talet. Svenska Lifförsäkringsbolaget Trygg grundades sedan 1899 av Jonas Gustaf af Jochnick och 1905 grundades Hansa.

Försäkringskoncernen Trygg-Hansa skappades 1971 genom en sammanslagning av Livförsäkringsbolaget Trygg och Hansa. I början av 1990-talet deltog Trygg-Hansa i flera stora affärer, både i Sverige och internationellt, vilka i samband med den svenska finanskrisen skulle visa sig få mer eller mindre katastrofala följder. Mellan 1991 och 1994 gick Trygg Hansa samman med försäkringsbolaget SPP, man förvärvade via ett holdingbolag även svenska Gota Bank och gjorde en större investering i det amerikanska försäkringsbolaget Home Insurance, vilket var mindre lyckat. Bolaget överlevde dock krisen och lyckades dra sig ur samarbetet med SPP, och så småningom kunde man även avveckla ägandet i Home Insurance efter stora förluster. Gota Bank gick helt förlorat föt Trygg Hansa och övertogs av staten under finanskrisen. Krisen ledde dock fram till en förändrad lagstiftning där kraven på åtskilt ägande mellan försäkringsbolag och banker luckrades upp väsentligt. Tack vare detta etablerades det ett antal nischbanker, där ibland Trygg-Banken 1995.

Den andra sidan av den förändrade lagstiftningen var att de nya reglerna även öppnade upp för strukturaffärer mellan banker och försäkringsbolag. Detta möjliggjorde för S-E-Banken att förvärva Trygg-Hansa 1997, där den nya koncernen efter sammanslagningen valde att bytta varumärke till SEB. Livförsäkringsrörelsen Trygg-Hansa Liv blev då SEB Trygg Liv och Trygg-Banken slogs ihop med den egna nischbanksverksamheten under namnet Sesam. Trygg-Hansa Sak (sakförsäkringsrörelsen) köptes sedan av det danska försäkringsbolaget Codan 1999, samband med att SEB köpte den danska bankverksamheten i Codan Bank. Codan fick vid förvärvet en licens om att få använda varumärket Trygg-Hansa för att bedriva sakförsäkringsrörelse, men ägandet av varumärket stannade kvar hos SEB.

I samband med att SEB-koncernen avvecklade sina fastighetsinnehav i Sverige 2003, såldes fastigheten med Trygg-Hansas tidigare huvudkontor till Codan och 2006 startar man tillsammans med Sparebank1 i Norge försäkringsbolaget Tre Kronor i Sverige och Danmark, för att erbjuda försäkringslösningar för Swedbank. 2007 sålde Trygg-Hansa sin del av verksamheten till Folksam, som idag driver den svenska delen.

Trygg-Hansas livbojar

I samarbete med Svenska Livräddningssällskapet inledde Trygg-Hansa på 50-talet en sponsringsverksamhet där man skänkte livbojar till kommuner, båtklubbar och andra organisationer för att placeras ut vid badplatser och i kustområden. Genom denna verksamhet blev Trygg-Hansa stark förknippat med livbojar, och en stiliserad livboj är även en del av Trygg-Hansas varumärke. Runt 80 000 livbojar finns över hela Sverige.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Trygg Hansa, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha