Folksam

 

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Folksam erbjuder försäkringar och pensionssparande till kunder i Sverige och Finland.  Antalet anställda är cirka 3400.Folksam är det enda försäkringsbolaget i Sverige som har miljömärkta försäkringar.

Om du är intresserad av Folksams försäkringsutbud så kolla först på erbjudanderna på nätet, och jämför med övriga bolag.

Folksamgruppens samlade premieinkomst 2011 uppgick till drygt 33 miljarder kronor. De samlade tillgångarna uppgick samma år till cirka 285 miljarder kronor.

 Folksamgruppen

Folksamgruppen består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt dess femtiotal dotterbolag, bland de mer kända är KPA Pension AB och Förenade Liv AB. Normalt benämns hela konstellationen enbart under varumärket Folksam. Att Folksam är “ömsesidigt” innebär att det är kundägt och att eventuellt överskott från rörelsen går tillbaka till försäkringskollektivet. Ett ömsesidigt bolag har stora likheter med ett kooperativ, men har inga ägarandelar.

I Folksam Saks och Folksam Livs styrelser representeras kunderna av Kooperativa Förbunder (KF), OKQ8, HSB, Riksbyggen,LO och TCO.

Folksams historia

Arbetarfamiljerna hade i 1900-talets början oftast ingen brandförsäkring, samtidigt som bränder i den tidens träbebyggelser var mycket vanliga. Dåtidens försäkringsbolag hade inget större intresse att teckna och inkassera de små belopp dessa försäkringar berörde.
 • 1905 - Behovet var stort då Kooperativa Förbundets (KF) kongress 1905 beslutade att bilda en kooperativ brandförsäkringsanstalt. Kapital saknades dock, så man sände ut upprop inom kooperationen där blivande medlemmar tecknade sitt intresse på listor.  Myndigheternas minimikrav var två miljoner kronor.
 • 1908 - Vid tiden för den konstituerade stämman 1908 hade man lyckats få teckningar för den dubbla summan, dvs. fyra miljoner kronor. Därmed kunde Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen Samarbete, mest känt under enbart kortformen ’’Samarbete’’, bildas på stämman i Stockholm.
 • 1917 - Från början hade man endast tillstånd att brandförsäkra lösöre, men 1917 utökades verksamheten till att även omfatta brandförsäkring av hus och byggnader.
 • 1914 - Redan tidigt hade man samarbete med Sveriges Praktiska Livförsäkringsförening och livförsäkringsverksamheten ombildades 1914 till Sveriges Praktiska Livförsäkringsanstalt Folket, mera känt som Folket.
 • 1925 - Folket och Samarbete fick en gemensam företagsledning. Samma år introducerades den första kollektiva olycksfallsförsäkringen i Sverige av Svenska sågverksindustriarbetareförbundet. Senare tillkom den kollektiva olycksfallsförsäkringen med sjukförsäkring, rehabilitetsförsäkring och grupplivförsäkring.
 • 1946 börjar man använda namnet Folksam, vilket var en sammansättning av de två namnen Folket och Samarbete. 1949 uppgick Försäkringsaktiebolaget Leire i Folksam och 1950 Försäkringsanstalten Välfärden..
 • 1949 infördes grupplivförsäkring, som är en kollektiv livförsäkring.
 • 1953 - Även om kombinerade försäkringar fanns tidigare, så var det ändå vanligast med separata försäkringar. Genom att 1953 lansera hemförsäkringen sammanfördes brandförsäkring, inbrottsförsäkring, vattenledningsförsäkring osv. till en enda försäkring. 1954 infördes hemförsäkringen även för fastighet, villa och fritidshus. Senare kopierade även andra försäkringsbolag idén.
 • 1956 infördes en värdestegringsgaranti, som innebar att försäkringsbeloppen automatiskt höjdes om index steg.
 • 1964 köper man Växjö Bil & Karosseriverkstad, som senare blir ’’Folksam Auto’’. Verksamheten såldes 2008.
 • 2007 köptes försäkringsbolaget *Tre Kronor’ av Trygg-Hansa.
 • 2008 firade Folksam 100 år.

Folksams övriga verksamhet

Folksam har sedan 1940-talet varit inblandade i utvecklingen av rehabilitering. Folksam har också en viss trafikforskning och publicerar årligen rapporter om bilsäkerhet.

 

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 7.3/10 (3 votes cast)
Folksam, 7.3 out of 10 based on 3 ratings
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha