Sjukförsäkring

 

Här finner du information om sjukförsäkringar, och en massa tips om vad du bör tänka på när du tecknar en sjukförsäkring.

Fakta om sjukförsäkring

När du blir sjuk och inte kan arbeta betalar din arbetsgivare normalt ut sjuklön i 14 dagar. Sjuklönen utgör då 80 procent av din ordinarie lön. Därefter övergår ansvaret till Försäkringskassan att betala ut sjukpenning. Sjukpenningen är, enligt försäkringskassans beräkningsmetod, 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. Det betyder att om du tjänar 18 000 kronor i månaden så får du 459 kronor om dagen i sjukpenning.

Extra trygghet med en sjukförsäkring

Försäkringskassans sjukpenning ger en bra grundtrygghet men den räcker oftast inte till för att upprätthålla den standard man normalt är van vid, och det kan därför vara bra att även teckna en privat sjukförsäkring för att öka på ersättningen. Med en privat sjukförsäkring täcks mellanskillnaden upp mellan försäkringskassans sjukpenning och din egentliga lön. I de vanligaste försäkringarna uppgår din totala ersättning till max 90 procent av din vanliga lön.

Som med de flesta försäkringar så finns det en mängd olika varianter av sjukförsäkringar. Du kan till exempel teckna en  sjukförsäkring för inkomstbortfall. Denna försäkring gäller ifall du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjukförsäkring för inkomstbortfall ger dig till en ersättning motsvarande ditt inkomstbortfall. Nackdelen med denna försäkrings variant är att den träder i kraft först efter tre månader och då endast om din arbetsförmåga är nedsatt med minst 25 procent. Försäkringen berättigar till ersättning så länge du är sjuk, men maximalt fem år. Ifall man skulle vara sjukskriven i olika intervaller så kan ersättning betalas ut för totalt fem år under en sju års period.

En sjukförsäkring är normalt giltig ända fram till månadens slut den månad den försäkrade fyller 65. Det finns även vissa inskränkningar i sjukförsäkringens omfattning och giltighet. Detta är om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga till följd av tex depression, av utbrändhet, av förslitnings- eller åldersrelaterade skador på rygg, muskler och leder eller av fibromyalgi inom 18 månader från det att sjukförsäkringen trätt i kraft. Vidare begränsas ersättningstiden ifall din arbetsförmåga under de två åren innan sjukförsäkringen börjat gälla sjunkit med minst 25 procent under en månads tid. Ersättningstiden minskar även om du inom två år efter det att sjukförsäkringen började gälla på nytt skulle  få nedsatt arbetsförmåga, till följd av samma åkomma.

En annan, ganska vanlig, form av sjukförsäkring är den allmäna sjukförsäkringen. Denna försäkring berättigar dig till att gå före i vårdkön om du är i behov av sjukhusvård. Allmän sjukförsäkring ger även ersättning för sjukhuskostnader och övriga utgifter under sjukdomsperioden.

Innan man väljer en privat sjukförsäkring bör du göra en noggrann uträkning på vad du får ut i faktiska pengar. Kolla även de specifika villkoren och begränsningarna för rätt till ersättning.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Sjukförsäkring, 10.0 out of 10 based on 1 rating
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha