Mopedförsäkring

 

En mopedförsäkring är ett tryggt skydd som alla mopedägare bör ha. För EU-mopeder är en trafikförsäkring obligatorisk, men den rekommenderas även för de som inte är EU-klassade. Det finns även möjlighet att teckna hel- respektive halvförsäkring som ger ett utökat skydd, för sen som vill.

Sänk försäkringskostnaden

Det första du bör göra är att jämföra priset på försäkringar från olika bolag. Enklast är att använda Insplanet tjänst, som garanterat sänker dina kostnader. Testa här:

 

Trafikförsäkring för mopeder

Precis som bilar och motorcyklar är moppar som är registrerade för trafik också skyldiga att ha en trafikförsäkring. Det enda undantaget är om fordonet är avställt och inte används. Den täcker upp skador på andra personer vid en olycka, och på andras materiella tillgångar. Däremot täcker den inte alls skador på förare och moppar, om olyckan är framme. Då denna lösning är obligatorisk tar Trafikförsäkringföreningen över ansvaret om premien inte betalas till bolaget och den förfaller. Det kostar väldigt stora belopp på kort tid, så betala alltid premien i god tid.

 

Halvförsäkring för mopeder

Förutom trafik- kan en hel- eller halvförsäkring tecknas på fordonet. I denna lösning  är fordonet försäkrad mot brand, stöld, maskin- och glasskador vid olycka. Föraren har även ett rättsskydd, vilket ger ersättning för advokatkostnader om en tvist mellan föraren och någon annan uppstår, till exempel vid en skada eller vid en försäljning.

Helförsäkringen för moped

Helförsäkringen är den mest kompletta alternativet och här får man även ersättning om föraren själv orsakar en olycka. Dessutom fås ersätting för ev skadegörelse på mopeden. I ibland ingår även skydd för hjälm och låsanordningar i denna lösning.

Moped eller EU-moped?

I dagsläget finns två moped klasser – EU-moped och moped. Det är EU-mopederna, med en maxhastighet om 45 kilometer i timmen, som registreras och som måste vara trafikförsäkrade. För att köra en EU-moped behöver man ett körkort. De klassiska mopederna som går i en maxhastighet om 25 kilometer i timmen, och som inte kräver körkort för att framföras, behöver däremot inte ha en trafikförsäkring. Men även för dessa mopeder är det lämpligt att teckna ett trafik- och mopedavtal, då föraren annars själv kan få betala för skador som han eller hon åsamkar andra.

Krav för mopedförsäkring

Om mopeden är trimmad eller på annat sätt ombyggd gäller inte några avtal. På  EU-mopederna krävs att föraren har giltigt körkort för fordonet, och för vanliga mopeder gäller femtonårsgränsen för förare. Om dessa villkoren inte uppfylls kan ersättning vid skada gå förlorad. För att få ut ersättning vid ev stöld, krävs att fordonet varit ordentligt  låst med ett godkänt typlås.

Premien

Åldern på ägaren, vilken typ av fordon och var personen som har fordonet bor är viktiga faktorer när bolagen räknar ut premien. Det kan också påverka att ha bra låsanordningar. Även innehållet i ditt skydd påverkar premien. Vid en jämförelse mellan bolag är det alltid viktigt att ta reda på under vilka vilkor gäller och vilka krav som ställs på ägaren för att ersättning ska bli möjlig.

[ratings]

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 6.0/10 (2 votes cast)
Mopedförsäkring, 6.0 out of 10 based on 2 ratings
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha