Sjukvårdsförsäkring

 

I Sverige har alla medborgare rätt till sjuvård genom ett grundskydd. Dock kan denna vård ha en del över att önska för många. Med vårdköer som kan vara flera månader långa och bristande rehabiliteringsresurser kvalité är det många som väljer att teckna en sjukvårdsförsäkring hos ett försäkringsbolag. Överlag innebär en sjukvårdsförsäkring att du köper rätten till bättre sjukvård, snabbar och på det sätt som passar dig bäst.

 

Var dock noga med att läsa igenom dina försäkringspapper noga så du är helt på det klara med vad din sjukvårdsförsäkring verkligen täcker. Vilka summor det handlar om under vilka förutsättningar.

Sjukvårdsförsäkring är ofta något en arbetsgivare skaffar åt sina anställda. Dels kan det vara som en löneförmån eller av omtanke. Men ren affärsmässigt är det ett sätt att garantera att värdefull arbetskraft snabbt och smärtfritt återgår till arbete. Sjukvård som tar lång tid, görs fel, görs om och på olika sätt är påfrestande för anställda skapar längre sjukskrivningsperioder, högre kostnader för vikarier med upplärlingstid mm. Skulle en anställd – på grund av för dålig sjukvård – bli förtidspensionerad – går företaget miste om mycket kompetens och kunskap som de gjort stora investeringar i. På så sätt är sjukvårdsförsäkring åt anställda en ren investering för företag och blir därför mer och mer vanligt.

En bra sjukvårdsförsäkring ska ersätta kostnader både inom den offentliga sektorn och för privat sjukvård. Den ska även vara befriade från självrisker och sakna beloppstak.

En sjukvårdsförsäkring ska även täcka läkarvård och annan behandling, operation och sjukhusvistelse, eftervård, resor, logi, läkemedel, tillfällig utomlandsvistelse, rehabilitering, terapi samt hjälpmedel.

Sjukvårdsförsäkringar överlag har liknande villkor och ersättningar. Dock är det en god idé att titta runt mellan olika försäkringsbolag så du hittar den sjukvårdsförsäkring som passar just dig bäst. Försäkringsbolag brukar vara specialiserade på olika områden – så leta efter de som är specialiserade på just sjukvårdsförsäkringar så får du troligen bäst pris där.

Sjukvårdsförsäkring som ger förtur
Eftersom en sjukvårdsförsäkring ger den försäkrade tillgång till ett stort nätverk av kompetent privat sjukvård kan man snabbt få tillgång till all den vård man behöver. Sjukvårdsförsäkringen betalar helt enkelt vad det kostar. I grundförsäkrad sjukvård krävs remiss för att komma till specialist. Med särskild sjukvårdsförsäkring behöver du inte detta. Du kan nå en specialist direkt.

Hur lång tid behöver jag vänta på vård, med en sjukvårdsförsäkring?
Det finns självfallet ingen garanti där. Även om tiden är oerhört mycket kortare än inom den grundförsäkrade sjukvården kan det beroende på sjukdom och problem ta olika lång tid. Avancerade operationer kan bara utföras av ett visst antal kirurger. Men generellt kan du räkna med möte med specialistläkare inom två dagar och operation inom två veckor.

Vad täcker inte sjukvårdsförsäkringen?
När du tecknar din sjukvårdsförsäkring måste du vara mycket medveten om vad den inkluderar och vad som exkluderas. Givetvis finns det olika nivåer där mer är inkluderat ju högre premie du betalar. I de allra flesta sjukvårdsförsäkringar är du inte försäkrad för akutsjukvård, tandbehandlingar, organtransplantationer eller kosmetiska ingrepp.

Det kan även finnas en övre gräns för vem som kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Denna gräns brukar gå mellan 65 och 70 år.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
© 2012 Forsakring.me Suffusion theme by Sayontan Sinha